Amdanom Ni

Diolch i chi am fy nerbyn fel yr wyf.
— Wenna , ffermwr

 

Tara Anne Dew

Mae Tara wedi bod yn ymarfer myfyrdod ymwybyddiaeth ers dros 25 mlynedd ac yn ei ddysgu ers 6 mlynedd. Yn wreiddiol, fe’i hyfforddwyd fel meddyg a bu'n gweithio fel meddyg teulu am 7 mlynedd cyn gorfod gadael ei gwaith oherwydd syndrom blinder cronig. Erbyn hyn, mae hi fwy neu lai wedi gwella o'r cyflwr ac mae ganddi gyfoeth o brofiad o sut i ymarfer gyda phoen a salwch. Symudodd i Ogledd Cymru yn 2003 i fod yn breswylydd mewn canolfan myfyrdod ger Cricieth ac mae bellach yn rhannu ei hamser rhwng cynorthwyo yn y ganolfan a dysgu ymwybyddiaeth yn y gymuned. Mae hi wedi ymgymryd â hyfforddiant pellach fel ymarferydd NLP (rhaglennu niwro-ieithyddol) ac mae hi hefyd yn hyfforddwr ardystiedig Breathworks sy’n arwain cyrsiau Ymwybyddiaeth ar gyfer Iechyd. Mae Tara wedi cael ei hyfforddi gan Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Bangor ac yn parhau i ddatblygu'n broffesiynol dan eu goruchwyliaeth.

 

 

Sara Frampton

Mae Sara wedi bod yn ymarfer myfyrdod a yoga yn rheolaidd am y 30 mlynedd diwethaf. Mae ei bywyd gwaith wedi’i ganolbwyntio, i raddau helaeth, o gwmpas maes iechyd. Yn wreiddiol bu’n gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yna yn y sector elusennol, ac yn fwy diweddar mewn ymchwil gymdeithasol. Dros  y cyfnod hwn datblygodd ddiddordeb cynyddol mewn iechyd meddwl, iechyd emosiynol ac iechyd ysbrydol, yn ogystal ag iechyd corfforol. O ganlyniad, bu’n hyfforddi mewn Cwnsela Ysbrydol ac fel ymarferydd Techneg Bowen. Mae hi wedi parhau i ymarfer ac i archwilio ffyrdd i wella iechyd a lles cyffredinol, gan weithio gydag unigolion a grwpiau, gan gynnwys ym maes dibyniaeth.  Pen llanw hyn oeddhyfforddi i ddysgu Mindful Self-Compassion [Ymwybyddiaeth Hunan Drugaredd]. Derbyniodd ei hyfforddiant fel athro yn y maes yma dan gyfarwyddyd Chris Germer a Kristin Neff, sylfaenwyr y rhaglen.