Annee (002).jpg

Annee Griffiths

Mae Annee wedi byw ar Ynys Mon, am dros ddeugain mlynedd ac mae hi wedi bod yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar am dros ugain mlynedd. Mae hi wedi dysgu’r cyrsiau wyth wythnos Lleihau Straen yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR) a Therapi Gwybyddol yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) am y rhan fwyaf o’r amser hwnnw o fewn y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, (CMRP) Prifysgol Bangor.   

Mae hi hefyd wedi dysgu ar Enciliadau Hyfforddi Athrawon ac ar fodiwl Sylfaen gradd Meistr yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mangor. Mae gan y modiwl hwn ffocws ar ymarfer personol sydd yn brif faes diddordeb iddi hi. Archwiliodd ei thraethawd hir ar gyfer ei gradd Meistr mewn Ymagweddau Ymwybyddiaeth Ofalgar ymarfer wedi’r cwrs 8 wythnos ac mae hi’n parhau ar y daith hon wrth ddysgu cyrsiau dilyniant ac arwain enciliadau ymarfer.

Mae Annee wedi dylunio ei chwrs ei hun o’r enw ‘aros yn ofalgar’ i annog ac ysbrydoli ymarfer parhaus. Mae hi hefyd yn gweithio i Rwydwaith Ymwybyddiaeth Ofalgar CIC yn arwain enciliadau gofalgar tawel a phreswyl ac mae hi’n gweithio gydag athrawon ymwybyddiaeth ofalgar i archwilio a goruchwylio eu harfer dysgu.

Trwy’r rhan fwyaf o’i bywyd fel oedolyn mae Annee wedi ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod Zen. Mae  o wedi helpu iddi ymdopi gyda’r gofynion ac i fwynhau’n llawn teulu mawr sydd yn cynnwys pedwar o wyrion rwan. Mae hi wedi bod yn ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ers ei dauddegau, pan deithiodd hi i India, Gwlad Tai a Siapan i archwilio amrywiaeth o ymarferion Bwdaidd ac adfaitig. 

Mae hi wrth ei bodd yn cerdded ym myd natur ac yn mwynhau mynd am dro ar lan y môr ac yn y mynyddoedd.  Mae hi hefyd yn mwynhau ei gardd hyfryd.