cv pic (2).jpg

Eluned Gold

Mae Eluned Gold yn athrawes a hyfforddwraig ymwybyddiaeth ofalgar brofiadol. Mae hi wedi ymddeol yn ddiweddar o’I swydd Cyfarwyddwraig Hyfforddiant CPD yn y Sefydliad Hyfforddi Ymwybyddiaeth Ofalgar blaenllaw, Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, ym Mhrifysgol Bangor, lle roedd hi wedi gweithio am 15 mlynedd. Mae Eluned yn seicotherapydd cymwys a chyn y swydd hon roedd hi’n gweithio gyda phlant a theuluoedd am dros ddegawd. Mae hi wedi datblygu rhaglen ymwybyddiaeth ofalgar i rieni ‘Meithrin Rhieni: Llesiant Rhiant yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar’.

Mae Eluned yn dysgu cyrsiau Geni Plentyn a Rhiantu yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCP) yn ardal Gogledd Cymru. Mae’r cwrs hwn ar gyfer cyplau sy’n disgwyl sy’n dymuno dysgu sut i ddefnyddio sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar i reoli poen a phryder geni plentyn a datblygu sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer taith rhiantu wedi’r enedigaeth. 

Gallwch ddysgu rhagor am MBCP o’r ddolen hon:  http://www.mindfulbirthing.org/

Gallwch ddysgu am waith therapi Eluned o’r ddolen isod:

 http://www.uktherapyhub.co.uk/find-a-therapist/psychotherapy-and-mindfulness/