Gwenan.jpg

Gwenan Roberts

Bu Gwenan yn gweithio  yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol  fel  therapydd iaith lleferydd arbenigol a rheolwr am 36 mlynedd.  Yno  fe fu’n gweithio gyda plant ag oedolion gyda anableddau  dysgu, awtistiaeth, anghenion cymhleth, troseddwyr ieuanc  ac unigoion a oedd yn arddangos ymddygiad heriol.

Y mae’n  dysgu Ymwybyddiaeth Ofalgar ers  2014, gan dderbyn tystysgrif dysgu MBCT ac MBSR o Brifysgol Bangor yn 2016, ac fe gwblhaodd MA yn 2018. Yr oedd ei thraethawd hir yn trafod addasu rhaglen wyth wythnos i’r Gymraeg,  gan ganolbwyntio ar ddefnydd o eirfa, ieithwedd a cherddi i gyd fynd a’r rhaglen craidd.

Y mae hi yn dysgu MBSR yn y gweithle, ynghyd a rhaglen wedi ei haddasu ar gyfer rhieni plant a phobl ieuanc  awtistig, ac oedolion awtistig ac anableddau  dysgu.

Y mae hi’n gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ac ar gael i weithio gyda’r cyhoedd yn gyffredinol. Cysylltwch os ydych angen mwy o wybodaeth.