Mae ymwybyddiaeth yn defnyddio chwilfrydedd tawel i archwilio ein profiadau o eiliad i eiliad. Mae'n addas arr gyfer unrhyw un sydd am leihau straen, gwella iechyd, neu am yn agor y drws i fywyd bodlon.

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl y ffordd orau o ddysgu yw trwy wneud cwrs grŵp 8 wythnos 'Lleihau Straen wedi'i seilio ar Ymwybyddiaeth'. Gallwch ddarllen mwy am y cwrs 8 wythnos ar y wefan hon neu gallwch ddod i noson ragarweiniol sy'n rhad ac am ddim:

Ar gyfer mathau eraill o gyrsiau ymwybyddiaeth, ac ar gyfer diwrnodiau rheolaidd o ymwybyddiaeth i gefnogi eich ymarfer, ewch i'n calendr.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant un-i-un Ymwybyddiaeth drwy gyswllt wyneb i wyneb, dros y ffôn neu drwy Skype. Gallwn gynnig hyfforddiant hyblyg ar gyfer grwpiau neu weithleoedd penodol. Os oes gennych ddiddordeb darllenwch fwy.

Derbyniwch yr arfau i’ch caniatau i fyw yn y presennol, gan fanteisio, felly, nid yn unig ar bob diwrnod, ond ar bob ennyd.
— Lynne, cynorthwydd marchnata