heather c.jpg

Heather Cayzer

Fe ddeues i at ymwybyddiaeth ofalgar yn 2008 ar ôl digwyddiad a newidiodd fy mywyd. Y mae'r sgiliau a ddatblygais ar y cwrs wedi gwella ansawdd fy mywyd yn fawr ac wedi fy ysbrydoli i fynd ymlaen i hyfforddi i ddysgu'r cwrs i eraill. Fe wnes i hyfforddi yn y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, Prifysgol Bangor gan sefydlu Steadymind Training.

Rwyf yn gweithio fel Gweithiwr Goruchwyliaeth Cefnogol gyda Gwasanaethau Teulu  Barnado’s  yn Sir y Fflint yn cefnogi plant a theuluoedd ac yn dal tystysgrif DBS llawn. Rwy'n arbennig o frwd dros weithio gyda Theuluoedd. Rhieni, Gofalwyr, pobl ag anawsterau dysgu a staff sy'n cefnogi'r grwpiau hyn - gan eu helpu i archwilio gwahanol ymagweddau at anawsterau a datblygu sgiliau rheoli straen newydd.

Rwy'n gwirfoddoli fel hyfforddwr ymwybyddiaeth ofalgar yng Ngwasanaethau Teulu Gwledig Barnardo's, Llangefni, gan gefnogi staff a defnyddwyr gwasanaeth ar Ynys Môn. Fe enilliais wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Ymddiriedolaeth Marsh Cymru 2017, am fy nghyfraniad i'r gwasanaeth.

 Rwy'n dysgu Cwrs MBSR (Lleihau Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar) a Rhaglen Magu Plant Eluned Gold. Rwy'n cynnig hyfforddiant bwrpasol ar gyfer unigolion a sefydliadau gan gynnwys diwrnodau cyflwyno, sesiynau blasu a hyfforddiant dilynol ar ôl cwblhau cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar. Rwy'n gweithio gyda'r cyhoedd, awdurdodau lleol, yr RAF, Gofalwyr a staff yn y gweithle ledled Gwynedd.