Jody.jpg

Jody Mardula

Mae ddiddordeb wedi bod gan Jody mewn Myfyrdod are y 1960au hwyr ac mae wedi cyfrannu’n fawr at sut mae hi wedi byw ei bywyd a sut mae hi rwan yn rheoli rhai o heriau bywyd hwyrach ac effaith anaf I’r ymennydd. 

Fel seicothraepydd cymwys ymgorfforodd hi ymwybyddiaeth ofalgar i mewn i’w gwaith ac mae ganddi nifer o o benodau ac erthyglau wedi’u cyhoeddi ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Unigol.  Wrth weithio i’r Ganolfan Ymchwil ac ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar hyfforddodd hi lawer o Athrawon a Goruchwylwyr Ymwybyddiaeth Ofalgar a darparodd Gyrsiau i Therapyddion ar Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Therapi Unigol, gan arwain y Ganolfan fel Cyfarwyddwraig o 2008-12.

Mae hi wedi bod yn dysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar, MBSR a MBCT ers 2002, gan gynnig cyrsiau MBSR trwy Ymwybyddiaeth Ofalgar Gwynedd gyda’i chydweithwraig Heather Bolton.  Mae hi hefyd yn cynnig ymwybyddiaeth ofalgar un i un yn unigol, dros y ffôn.