Judith-XtraCropped-JOH_19Oct14.jpg

Judith Soulsby

Mae Judith wedi bod yn ymarfer myfyrdodau ymwybyddiaeth ofalgar am tua 40 mlynedd, ac mae wedi bod yn gymorth enfawr yn ei bywyd.  Yn 2001 roedd hi’n un o sylfaenwyr y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar (CMRP) ym Mhrifysgol Bangor. 

Yn CMRP, dysgodd hi gyrsiau Therapi Gwybyddol yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) a Lleihau Straen yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR), a chyfarwyddodd a dysgodd ar raglenni academaidd Meistr mewn ymwybyddiaeth Ofalgar am 6 blynedd. 

Yn 2014 hyfforddodd Judith fel athrawes Caredigrwydd Gofalgar at ei Hunan (MSC) – gweler https://centerformsc.org/ – ac am yr ychydig flynyddoedd diwethaf canolbwyntiodd ar ddysgu ei chwrs ac enciliadau’n seiliedig arno.  Mae’r cwrs MSC yn ein helpu i ddatblygu sgiliau i weithredu gyda mwy o garedigrwydd at ein hunain ac eraill, ac yn hytrach na bod yn galed ar ein hunain fel yr ydym yn aml pan fo bywyd yn anodd, yn lle hynny dysgu i ymarfer caredigrwydd a thrin ein hunain fel y byddem i ffrind da – nid yn hawdd, ond yn werthchweil iawn!

Mae Judith yn ymddeol o waith gyda’r Brifysgol yn haf 2018, er y bydd yn parhau i drefnu grŵp dilyniant misol CMRP i’r rheiny sydd wedi dilyn cwrs MBSR neu MBCT. 

Mae hi rwan yn gweithio un i un ar y ffôn neu ar fideo ar-lein i roi cefnogaeth i bobl gyda’u hymarfer myfyrdod.  O hydref 2018 bydd hi hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar a charedigrwydd tuag at eich hunan ar-lein neu ar y ffôn, un i un neu mewn grwpiau bach.  Cysylltwch os hoffech ddysgu rhagor.