Therapi Gwybyddol yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT)

 
 

Mae MBCT wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer pobl sy’n dioddef pyliau cyson o iselder i helpu atal yr iselder rhag dod yn ôl.  Mae’n cael ei weld yn fwyaf addas ar gyfer pobl sy’n iach ar hyn o bryd.  Mae tystiolaeth yn dangos y gall MBCT leihau cyfradd llithro yn ôl i unigolion gydag iselder rheolaidd o 50%.  Mae MBCT hefyd wedi cael ei weld i fod o gymorth i bobl sy’n dioddef gyadg amrywiaeth ehangach o broblemau hwyliau a phryder ar wahân i iselder. 

O’r triniaethau a ddyluniwyd yn benodol i leihau llithro yn ôl,mae gan therapi gwybyddol ymwybyddiaeth ofalgar seiliedig ar grŵp y sylfaen dystiolaeth gryfaf gyda thystiolaeth ei bod yn debygol o fod yn effeithiol mewn pobl sydd wedi profi tri neu ragor o byliau o iselder.
— Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Glinigol 2009

Wrth ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ar gwrs MBCT gallwch ddisgwyl i:

  • ailgysylltu â’ch profiad corff cyfan yn lle tueddu i fyw yn eich meddyliau
  • dod yn fwy cyfarwydd a’r ffordd mae’ch meddwl yn gweithio ac i sylwi ar hen arferion y meddwl sy’n gallu eich baglu, gan sbarduno troelliadau am i lawr o bryder
  • darganfod ffyrdd o ryddhau eich hun o ffyrdd arferol o adweithio fel y gallwch ddewis sut i ymateb orau i bethau
  • eich helpu i archwilio ffyrdd newydd o ymagweddu at eich profiad dydd i ddydd sydd â phwyslais cryf ar fod yn llai beirniadol a mwy cydymdeimladol tuag at eich hun
  • Sylwi ar y pethau bach mewn bywyd sy’n dod â harddwch a phleser sy’n cael ei golli mor aml oherwydd y duedd o fyw yn ein pennau
  • Derbyn eich hun fel yr ydych chi yn hytrach na beirniadu’n barhaus a dymuno bod yn fersiwn well o’ch hunan. 

Mae cyrsiau MBCT ar ffurf 8 o ddosbarthiadau wythnosol, a sesiwn trwy’r dydd sy’n cael ei chynnal tua wythnos 6. Mae casgliad o fyfyrdodau wedi’u cyfarwyddo yn dod gyda’r rhaglen, fel y gall cyfranogwyr ymarfer gartref unwaith y dydd, chwe diwrnod yr wythnos, trwy gydol y cwrs.

I glywed un o ddatblygwyr MBCT yr Athro Mark Williams yn siarad am hyn cliciwch ar y ddolen hon:

https://www.youtube.com/watch?v=KG4xaA3y948

Am wybodaeth arall am ymchwil cyfredol, ar ddigwyddiadau a hyfforddiant gweler Oxford Mindfulness Centre.

dychwelyd i beth ‘dan ni’n cynnig'