Caredigrwydd Gofalgar tuag at eich Hunan
(Mindful Self Compassion - MSC)

Gall eiliad o hunan-drugaredd newid eich diwrnod cyfan. Gall cyfres o eiliadau o’r fath newid cwrs eich bywyd
— Dr Chris Germer

Mae Caredigrwydd Gofalgar at eich Hunan (MSC) fel arfer yn cael ei ddysgu fel cwrs hyfforddi seiliedig ar grŵp dros 9-wythnos neu 5-diwrnod. Cafodd ei ddylunio i ddatglygu’r ddawn o garedigrwydd at eich hunan, yn seiliedig ar ymchwil gwyddonol arloesol gan Dr Christopher Germer.  Mae MSC yn dysgu egwyddorion ac ymarferion craidd sy’n rhoi adnoddau a sgiliau i gyfranogwyr, gan ein galluogi i ymateb i anawsterau yn ein bywydau gyda charedigrwydd, gofal, dealltwriaeth a chryfder.

Nid yw Ymwybyddiaeth Ofalgar Gwynedd yn dysgu MSC ar hyn o bryd fel cwrs wythnosol seiliedig ar grŵp.  Mae dwy o athrawon Ymwybyddiaeth Ofalgar Gwynedd, Sara Frampton a Judith Soulsby, fodd bynnag yn cynnig cyrsiau MSC un i un, Sara yn y cnawd, Judith ar-lein, a allai gael eu haddasu’n bersonol i ateb eich anghenion a diddordebau.   Mae Sara hefyd yn dysgu dyddiau gloywi i’r rheiny sydd wedi cymryd y cwrs.  Darllenwch y wybodaeth isod, edrychwch ar fywgraffiadau Sara a Judith, a cysylltwch â’r naill neu’r llall ohonynt os hoffech ddysgu mwy. 

Gan fod ymwybyddiaeth ofalgar yn un o gydrannau craidd MSC mae wedi ei ymgorffori i ryw raddau yn y cwrs, er nad mor llwyr â’r cwrs Lleihau Straen Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar 8-wythnos (MBSR) neu Therapi Gwybyddol Seiliedig ar ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT), a allai fod o fudd i’r ymgeisydd wneud yn gyntaf. Fodd bynnag nid yw’n angenrheidiol i fod wedi mynychu unrhyw hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar.  Tra gall MSC gael ei ddysgu gan unrhyw un, byddai’r athro yn sgrinio ymgeiswyr i sefydlu addasrwydd y cwrs iddynt ar adeg ymgeisio.

Am ragor o fanylion ac i archebu cysylltwch â Sara Frampton ar: 07429 700600 neu sarasea@mail.com neu Judith Soulsby ar j.g.soulsby@bangor.ac.uk

 

Mewn llawer o ffyrdd mae ymwybyddiaeth ofalgar fel hud, oherwydd bod ganddi’r pŵer i drawsnweid dioddef yn llawenydd. Mae trosiad alcemeg wedi cael ei ddefnyddio i symboleiddio’r trawsnewid ysbrydol ac emosiynol sy’n bosibl pan gofleidiwn ein poen gyda chydymdeimlad. Pan roddwn drugaredd i ni’n hunain, mae cwlwm tynn hunanfeirniadu negyddol yn dechrau datod, wedi ei ddisodli gan deimlad o dderbyniad heddychlon, cysylltiedig –diamwnt disglair sy’n codi o’r glo. Pan fo’ch calon yn agor, gallwch deimlo’n fwy cysylltiedig,byw, presennol ar unwaith
— Dr Kristin Neff