Sara Heaton.jpg

Sara Frampton

Mae Sara wedi bod yn ymarfer myfyrdod a yoga yn rheolaidd am y 30 mlynedd diwethaf. Mae ei bywyd gwaith wedi’i ganolbwyntio, i raddau helaeth, o gwmpas maes iechyd. Yn wreiddiol bu’n gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yna yn y sector elusennol, ac yn fwy diweddar mewn ymchwil gymdeithasol. Dros  y cyfnod hwn datblygodd ddiddordeb cynyddol mewn iechyd meddwl, iechyd emosiynol ac iechyd ysbrydol, yn ogystal ag iechyd corfforol. O ganlyniad, bu’n hyfforddi mewn Cwnsela Ysbrydol ac fel ymarferydd Techneg Bowen. Mae hi wedi parhau i ymarfer ac i archwilio ffyrdd i wella iechyd a lles cyffredinol, gan weithio gydag unigolion a grwpiau, gan gynnwys ym maes dibyniaeth.  Pen llanw hyn oeddhyfforddi i ddysgu Mindful Self-Compassion [Ymwybyddiaeth Hunan Drugaredd]. Derbyniodd ei hyfforddiant fel athro yn y maes yma dan gyfarwyddyd Chris Germer a Kristin Neff, sylfaenwyr y rhaglen.