Sesiynau Blasu

Os oes gennych ddiddordeb mewn arwyddo ar gyfer cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar neu yn dymuno rhoi’ch bodiau yn y dŵr yn unig a chael profiad o beth yw hyn, yna mae croeso i chi ddod i un o’n sesiynau blasu a redwn yn achlysurol yn ystod y flwyddyn. Mae sesiynau blasu yn ffordd dda i roi cynnig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar, cyfarfod â’r athro, gofyn unrhyw gwestiynau ac archwilio pa gwrs a allai weddu orau i chi.

Os ydych chi’n bwriadu cyflwyno rhywfaint o Ymwybyddiaeth Ofalgar i gyd-destun gwaith neu i grŵp penodol o bobl rydych yn ymwneud â nhw yna gallwn ddarparu sesiwn flasu wedi’i haddasu i anghenion eich grŵp. Trefnu sesiwn flasu yw’r ffordd orau yn aml i archwilio’r camau nesaf ar gyfer eich grŵp arbennig chi.

Sesiynau blasu sydd i ddod: