Cysylltwch â Ni

Byddaf yn argymell eich cwrs i bawb. Ymwybyddiaeth yw’r anrheg gorau y gallwch roi i chi eich hun. Cymerwch ran a byddwch lawen!
— Carole

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar gyda ni ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu i logi lle ar gwrs arbennig cysylltwch â’r athro sy’n gyfrifol am y cwrs hwnnw.  Os oes gennych ymholiad cyffredinol ysgrifennwch atom yn info<AT>gwyneddmindfulness co uk neu defnyddiwch y ffurflen hon: 

Eich enw *
Eich enw