Beth ‘dan ni’n cynnig

 
 

Dan ni’n cynnig amrywiaeth eang o ddulliau seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar i grwpiau yn ogystal ag unigolion mewn lleoliadau amrywiol. Cysylltwch â ni os ydych chi’n dymuno trafod pa ddull all weddu orau i’ch anghenion.

Gadewch i ni wybod os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar drwy gyfrwng y Gymraeg .

Lleihau Straen yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dechrau dysgu ymwybyddiaeth ofalgar wrth gymryd y cwrs Lleihau Straen yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar. Mae hwn yn gwrs 8 wythnos sydd wedi ei lunio i hyrwyddo llesiant a lleihau straen

Therapi Gwybyddol yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar
Cwrs wedi ei ddylunio i leihau ailwaelu mewn pobl sy’n profi pyliau o iselder

Ymwybyddiaeth Ofalgar Breathworks ar gyfer Iechyd
Cwrs sy’n arbennig o addas ar gyfer pobl sy’n byw gyda phoen parhaus, salwch neu flinder

Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle
Cwrs byrrach wedi’i addasu ar gyfer dod â sgiliau perthnasol Ymwybyddiaeth Ofalgar i’r Gweithle

Geni Plentyn a Rhiantu yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar
Cwrs i gyplau sy’n disgwyl i’w helpu i gyfarfod â geni plentyn a rhiantu gyda mwy o adnoddau

Ymwybyddiaeth Ofalgar i Bobl Ifanc
Cwrs wedi ei lunio ar gyfer anghenion penodol rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc.

Ymwybydiaeth Ofalgar mewn Natur
Cwrs ar Ymwybyddiaeth Ofalgar yn yr awyr agored.

Ymwybyddiaeth Ofalgar Un i Un
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar arbennig sy’n gweddu i unigolyn neu’n cael ei gynnig fel rhan o therapi un i un. 

Sesiynau blasu
Sesiynau i grwpiau neu unigolion i roi blas a throsolwg o beth sydd gan Ymwybyddiaeth Ofalgar i gynnig

Cyrsiau dilyniant a sesiynau
Galwch i mewn i sesiynau misol rheolaidd neu gwrs 6 wythnos 'Aros yn Ofalgar' sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer ymarfer parhaol.


I ddysgu rhagor am lwybrau hyfforddiant i ddysgu Ymwybyddiaeth Ofalgar cysylltwch â Chanolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor